gbv
cꗗ
yz
F3/1()`3/28()

3/1()
11:30 c^cψ
13:00 {c(W)

3/2()`3/7()
13:00 {c(ʎȂ)

3/8()E3/9()
10:00 YƎsψ

3/10()E3/15()
10:00 ݈ψ

3/16()E3/17()
10:00 ψ

3/18()E3/22()
10:00 ψ

3/28()
11:30 c^cψ
13:00 {c(ŏI)


yz
Ec^cψF2ψ(AI[ 4K)
E{cFc(AI[ 1K)
ECψ(YƎsE݁EEψ)F1ψ(AI[ 4K)

T]̕

yz
c
TEL:0258392244
MAIL:gikai@city.nagaoka.lg.jp

gbv